เบอร์รี มีประโยชน์มากกว่าหน้าตา และรสชาติมากขนาดไหน