เบรกตัวโก่ง!อารัมชี้อันคาฮาสจะเอาอะไรไปสู้”ศรีสะเกษ”