พล่าหนวดปลาหมึก อาหารไทย เมนูยำ กับข้าวจากหมึก พร้อมวิธีทำ