ก๋วยจั๊บญวน ข้าวเปียกเส้น อาหารเวียดนาม เมนูเส้น และวิธีการทำก๋วยจั๊บญวน